Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prvky

 

prvky

Všechno na světě se skládá z prvků tedy z čistých materiálů, jež se nedají rozbít na nic jednoduší. Prvky lze seskupovat podle vlastností jež mají společných. Například : jejich vzhled, jak vedou elektřinu nebo teplo a jek reagují s jiními látkami. Máme devět hlavních skupin prvků a prvek vodík, který je jedinečný. Vodík tvoří 90 % všech atomů ve vesmíru. Čistý vodík je na zemi neviditelný plyn. Vodík se nepovažuje ani za jednoho člena devíti skupin. Vodík se na zemi vyskytuje v molekule vody. Kovy alkalicých zemin reagují s vodou a najdemeje v minerálech či v nerostech v zemské kůře. V čisté podobě jsou sříbrně bílé a jsou podobné alkalickým kovů, ale méně reaktivní. Vápník je členem kovů alkalických zemin. Sodík je členem skupin alkalických kovů. Tyto prvky alkalických zemin jsou známi svou bouřivou reakcí s vodou. Přikontaktu z vodou se můžou rozptýlit po celé hladině nebo dokonce vybuchnout ! Kvůli své silné reakci s vodou se alkalické kovy v čisté podobě v přírodě nevyskytují. Přechodné kovy jsou největší skupina a patří do ní železo, stříbro, zlato, nikl, platina a titan. Přechodné kovy se považují za typické kovy jsou tvrdé a lesklé, také dobře vedou elektřinu a teplo. Mají též vysoké body tání. Aktinoidy je skupina radioaktivních kovů vytvořené většinou uměle v jaderných reaktorech nebo při jaderných výbuších. Tyto radioaktivní kovy mají nestabilní atomy, které se rozpadají a dělí na radioaktivní částice. Příkladem aktiodů jsou například uran,radium, nebo plutonium.
Lanthanoidy jsou měkké reaktivní kovy o kterých se mylně myslelo, že se v přírodě vyskytují vzácně. Jejich vzhled je stříbrně bílý a při kontaktu se vzduchem se rychle zakalí. Do této skupiny patří holmium, který má největší magnetickou sílu. Nekovy tvoří jednu šestinu prvků. Jsou to špatné vodiče elektřiny a tají za níských teplot. Uhlík, dusík, kyslík, a síra to všechno jsou příklady nekovů, stejně jako halogeny. Halogeny jsou skupina vysoce reaktivních prvků, jež se spojují s jinými prvky a tvoří s nimi soli. Interčných (netečných) plynů známe šest, jež také nazýváme vzácné nebo taky netečné, protože s ničím okamžitě nereagují a ani se nespojují s jinými prvky a tím pádem netvoří ani sloučeniny. Tyto netečné prvky jsou : hélium, argon,neon, krypton, xenon a radon. Kromě radonu se všechny zmíněné prvky používají v osvětlení. Chudé kovy jsou poměrně měkké a snadno se taví. Můžeme je snadno nalézt v podobě hornin (nerostů) v zemi. Chudé kovy můžou být velmi užitečné když se z nich vytvoří slitina. Slitina jsou dva kovy smíchané dohromady, jež tvoří kov tvrdší. Příkladem chudých kovů je : hliník a olovo. Polokovy jsou prvky, které mají některé vlastnosti kovů a některé vlastnosti nekovů. Takový arzén je lesklý jako kov, ale je špatný vodič. Některé polokovy jsou polovodičé podle toho, jaké další látky se knim přidají. Podle toho budou vést elektřinu ( vodiče) nebo ji budou izolovat ( izolanty). Prvky rozdělzuje me i na jiné druhy podle jejich vlastností.
1 prvek se skládá z jednoho druhu atomu. Prvků existuje něco okolo stovky a devadesát se jich vyskytuje v přírodě a zbytek byl vyroben uměle vědci. Některé prvky jsou nestabilní a můžou se samovolně měnit na jiné prvky. Z uranu může vzniknout prvek jménem radium. Některé prvky existují v několika podobách, kterým říkáme ALOTROPICKÉ MODIFIKACE. Tyto různé podoby stejných prvků se skládají ze stejných atomů, ale v různém uspořádání. Mají tedy různou strukturu, která mění fyzikální vlastnosti : jejich tvrdost, vodivost atakdále. Tyto prvky mají odlišný vzhled příkladem je tuha a diamant. Vypadají naprosto odlišně, ale jde o modifikaci uhlíkových atomů. Tuha je běžná látka, která se používá k mazání strojů nebo jako nápln do tužek. V tuze je každý atom spojen se 3 dalšími a vytvářejí vrstvy ze šestiuhelníků. Diamant je mnohem vzácnější modifikace uhlíku. Každý atom uhlíku je spojen z dalšímy 4 atomy uhlíku a tím diamant získává mimořádnou tvrdost. Je v podstatě nejtvrdější látkou v přírodě.27649_obrazok-6.jpg
 
zzzzz.jpg